17-18/5 2019
Textile Fashion Center, Borås

Visning av mönsterkonstruktion i 3 D (Modaris)