17-18/5
Textile Fashion Center, Borås

Visning av mönsterkonstruktion i 3 D (Modaris)