17-18/5
Textile Fashion Center, Borås

Remake workshop – Re-Textile

För att möta samtidens miljöutmaningar behöver företag utveckla nya produkter och tjänster som möjliggör en mer hållbar konsumtion. Resultat från projektet Re:textile och andra relaterade initiativ visas upp för att inspirera både konsumenter och företag att göra hållbara val och nya affärsmöjligheter.

Tid: 12.00 17.00

Plats: Do tanken, Plan 1, Textile Fashion Center

Arrangörer: Science Park Borås/Re-textile

Re:textile är ett projekt inom Science Park Borås som finansieras av Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund.