17-18/5
Textile Fashion Center, Borås

Föredrag om Re:textile, Circular Textile Initiative och Hackathons

För att möta samtidens miljöutmaningar behöver företag utveckla nya produkter och tjänster som möjliggör en mer hållbar konsumtion. Resultat från projektet Re:textile och andra relaterade initiativ visas upp för att inspirera både konsumenter och företag att göra hållbara val och nya affärsmöjligheter.

Hur kan man skapa nya samarbeten för framtidens cirkulära textilindustri? Lyssna till hur Re:textile, Science Park Borås och Swedish Fashihon Council arbetar med initiativet Circular Textile Hackathon där etablerade textil- och modeföretag tillsammans med studenter, entreprenörer och innovatörer arbetar fram nya produkter, tjänster och affärsmodeller för en cirkulär industri. För att nå en cirkulär framtid behövs även dina idéer! Välkommen att delta i en interaktiv utställning i Do-tank Center, där du får chans att bidra med dina idéer och tankar kring utmaningar som företagen står inför för att ställa om mot en mer hållbar framtid.

Plats: Lutgränd

Tid: 13.00 – 13.30

Arrangörer: Science Park Borås/Re-textile

Re:textile är ett projekt inom Science Park Borås som finansieras av Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund.