N
E
X
T

Days -233
Hours -17
Min -1
30/5-2/6
Textile Fashion Center, Borås

Smart Textiles Showroom

Smart Textiles är motorn för textila innovationer med unik bredd – från grundforskning och prototypframtagning till kommersialisering av produkter. Vi skapar resultat tillsammans med akademi, näringsliv, institut och politik.

I Smart Textiles Showroom finns framtidens forskning och textila produkter som ger en helt ny syn på vad textil kan användas till. Sedan öppnandet 2013 har mer än 30 000 besökare upplevt Smart Textiles Showroom där både innehållet och atmosfären signalerar ren science fiction.

Öppet:

Onsdag: 12.00 – 15.00

Torsdag: 10.00 – 15.00

Fredag: 10.00 – 15.00

Lördag: 12.00 – 16.00

Plats: Smart Textile Showroom, Textile Fashion Center

Arrangörer: Smart Textiles som är en del av Högskolan i Borås.